Verslag Algemene Vergadering 2019

Op woensdag 13 maart werd de Algemene Vergadering gehouden. Er waren ongeveer 50 aanmeldingen . De voorzitter Betty Bohte opende de vergadering en aan de hand van een PowerPoint (zie bijlage) werd de stand van zaken kenbaar gemaakt.
Aan de hand van een film werden de activiteiten van het afgelopen jaar weergegeven.

Kijkt u HIER voor een foto-impressie en kijkt u HIER voor het filmverslag van de secretaris over de activiteiten.

Downloads: